'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;
学科竞赛
当前位置:首页  学科竞赛  竞赛介绍

ASC世界大学生超级计算机竞赛

中国工程机器人大赛暨国际公开赛

全国大学生交通科技大赛介绍

全国大学生智能汽车竞赛赛事推广材料

全国高校软件定义网络(SDN)应用创新开发大赛

世界机器人大赛

全国大学生“互联网+”创新大赛暨“发现杯”全国大学生互联网软件设计大奖赛

蓝桥杯团体赛

全国机器人锦标赛暨国际仿人机器人奥林匹克大赛

蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛

泰迪杯全国大学生数据挖掘竞赛

美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)

中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛

微软创新杯
  每页14条记录   总共
条记录
  首页   上一页   下一页   尾页   页码: /
    跳转  
981| 665| 596| 885| 989| 993| 500| 153| 386| 882| 356| 405| 794| 564| 150| 456| 801| 543| 927| 954| 981| 846| 153| 900| 51| 692| 234| 797| 110| 969| 42| 2| 30| 225| 548| 777| 336| 17| 614| 134|